Wat zijn loopkevers voor een soort dieren, hoe zien ze eruit en hoe leven ze? In dit hoofdstuk worden loopkevers voorgesteld, wordt iets over hun bouw en levenswijze verteld, en wordt de lijst gepresenteerd van de ca.  Nederlandse soorten. Verder wordt ingegaan op verwantschappen en evolutie, de literatuur, determinatie en naamgeving van loopkevers.