Om een goed inzicht in de oecologie van een soort te krijgen, is kennis van de biologische eigenschappen onmisbaar. Aanvankelijk werd door veel onderzoekers gedacht dat die eigenschappen min of meer onveranderlijk bij een bepaalde soort horen. Sinds de jaren zestig is duidelijk geworden dat veel van deze eigenschappen in hoge mate genetisch variabel zijn en de soort daarmee de mogelijkheid geven tot aanpassing aan uiteenlopende omstandigheden. In dit hoofdstuk zullen we een beeld geven van de biologische karakteristieken van loopkevers in het algemeen.