Een fauna zoals we die nu in ons land hebben is geen statisch gegeven: voortdurend treden kleine veranderingen op door migraties en lokaal uitsterven. Dit hoofdstuk gaat in op de huidige Nederlandse fauna en hoe die tot stand is gekomen en gaat achtereenvolgens in op de totale verspreidingsgebieden (arealen), de verspreiding binnen ons land en de verspreiding over de biotopen (oecologische groepen). Daarna komen de veranderingen aan bod, vooral die in de huidige tijd. Zelfs de toekomst wordt niet vergeten: lijstjes van te verwachten nieuwe soorten en van vindplaatsen van verdwenen soorten in de buurt van Nederland geven aan dat er nog van alles kan gebeuren met de Nederlandse fauna.