Net zoals bij veel andere dieren en planten gaan sommige loopkevers achteruit, of zijn zelfs geheel uit ons land verdwenen. Andere gaan juist enorm vooruit. De activiteiten van de mens kunnen daar de reden van zijn, maar lang niet altijd is dat duidelijk. Hoe kunnen we de karakteristieke soorten voor ons land behouden? Moeten we ons daarbij op de soorten zelf richten, bijv. met Rode Lijsten, of is het beter de nadruk te leggen op beheer en behoud van terreinen? Dit hoofdstuk zal op deze vragen ingaan en besluit met enkele praktische adviezen voor natuurbeheer ten behoeve van loopkevers.