De bespreking van de  soorten loopkevers in hoofdstuk 8 vormt de kern van het boek. Hier wordt uiteengezet hoe die teksten zijn opgebouwd, en hoe die, met de illustraties geïnterpreteerd moeten worden.