In deze lijst worden termen en minder bekende woorden verklaard die op verschillende plaatsen in het boek worden gebruikt. Specialistische termen die maar op één plaats in het boek voorkomen en daar direct worden verklaard zijn hier niet nog eens opgenomen. Waar een meer uitgebreide uitleg in de tekst is te vinden wordt naar het betreffende hoofdstuk verwezen met een pijltje en het nummer van de bladzijde (▶blz. ), andere pijltjes verwijzen naar een ander woord in deze lijst. Bij de samenstelling van deze lijst is behalve voor de specifieke ‘loopkeverbegrippen’ voor de algemene begrippen met name gebruik gemaakt van de twee reeds verschenen delen in deze serie (Kleukers et al. 1997, Gittenberger et al. 1998).