Nederland is onder te verdelen in regio’s die van elkaar verschillen door zaken als bodemtype, klimaat en ontstaansgeschiedenis. Deze verschillen hebben invloed op de samenstelling van de wespen- en mierenfauna. Sommige soorten zijn in de ene regio algemeen, terwijl ze in de andere nauwelijks voorkomen. In dit hoofdstuk wordt een globaal overzicht gegeven van de wespen- en mierenfauna van Nederland. Welke soorten zijn algemeen in welke regio en wat zijn de kenmerkende soorten?