Embolemidae zijn kleine wespjes met een langgerekte, peervormige kop en relatief grote en dikke, tienledige antennen. De mannetjes van vrijwel alle Embolemiden hebben normaal ontwikkelde vleugels met een adering die verwant is aan die van de Dryinidae. Het belangrijkste verschil is dat de discale cel en de mediale ader van Embolemidae goed ontwikkeld zijn. Vrouwtjes van de meeste soorten zijn ongevleugeld, bij enkele soorten zijn vleugels zwak of volledig ontwikkeld.