In deze lijst worden termen en minder bekende woorden verklaard die op verschillende plaatsen in het boek worden gebruikt. Specialistische termen die maar op één plaats in het boek voorkomen en daar direct worden verklaard zijn hier niet nog eens opgenomen. Voor termen die de bouw van wespen en mieren betreffen wordt aangeraden ook de figuren bij hoofdstuk 3 te raadplegen.