De dagvlinderfauna verschilt per gebied. De aan- of afwezigheid van een soort is doorgaans te verklaren vanuit bepaalde kenmerken van het betreffende gebied. Daarom worden de belangrijkste kenmerken van de verschillende landschappen van Nederland hier summier besproken. Maar een soort moet het gebied ook kunnen bereiken en is daarom afhankelijk van twee factoren. In de eerste plaats de bestaande verspreiding van een soort: het areaal. Daarnaast de mate waarin een soort zich kan verplaatsen: de mobiliteit.