Opvallend is, dat de snelle ontginning waaraan ons kleine land blootstaat, aan menigen dagvlinder zijn bestaansvoorwaarden ontneemt, wat ongetwijfeld tot een verarming der fauna gevoerd heeft en nog menige broedplaats verwoesten zal.' Dit schreef MacGillavry, de toenmalige president van de Nederlandse Entomologische Vereniging in 1937. Helaas heeft hij gelijk gekregen. In dit hoofdstuk is weergegeven hoe bedreigd de dagvlinders op dit moment zijn.