In het vorige hoofdstuk is vastgesteld dat veel dagvlinders zeldzamer worden. Dit hoofdstuk gaat over de mogelijkheden die er zijn om de leefomgeving van de vlinders te verbeteren door bij de inrichting en het beheer van gebieden rekening te houden met de eisen die vlinders aan hun omgeving stellen. Daarnaast wordt behandeld hoe de juridische bescherming van dagvlinders is geregeld