In dit hoofdstuk worden de 106 uit Nederland bekende dagvlindersoorten besproken. Er zijn 71 standvlinders, 4 trekvlinders, 9 onregelmatige standvlinders, 3 zwervers en 19 dwaalgasten. De indeling van de bespreking van een soort van dezelfde categorie heeft een overeenkomstig stramien: de foto's zijn op eenzelfde wijze opgenomen, de tekst is eender ingedeeld en dezelfde tabellen en diagrammen zijn gegeven. In het inleidende deel is kort aangegeven wat bij iedere soort staat. Sommige onderdelen en begrippen vereisen een nadere toelichting en ook die wordt in de inleiding gegeven.