Het zwartsprietdikkopje is een algemene standvlinder. Hij kan vrijwel overal worden gezien, alleen op de kleigronden is de soort wat schaarser. De verspreiding neemt toe, maar het aantal individuen neemt af. Hij leeft in graslanden en ruigten en vliegt in één generatie van begin juli tot midden augustus. De rups is groen met lengtestrepen en op de bruingroene kop zitten lichte strepen.