Het geelsprietdikkopje is een vrij schaarse standvlinder. Hij komt vooral op zandgronden in het oosten en zuiden van het land voor. Waarschijnlijk geeft de verspreidingskaart een te rooskleurig beeld van het huidige voorkomen: een deel van de waarnemingen heeft vermoedelijk betrekking op verkeerd gedetermineerde andere soorten, vooral het zwartsprietdikkopje. Ook de rups lijkt op die van het zwartsprietdikkopje, maar de kop is effen groen gekleurd. In tegenstelling tot het zwartsprietdikkopje overwintert het geelsprietdikkopje als rups.