Het dwergdikkopje is sinds 1981 als standvlinder uit Nederland verdwenen. Hij vloog in één generatie tussen midden juli en midden augustus. In het verleden is hij vooral in Zuid-Limburg waargenomen, de overige waarnemingen betreffen vermoedelijk zwervers. Bij herstel van een grotere oppervlakte kalkgrasland kan hij zich mogelijk hier weer vestigen.