Het groot dikkopje is een algemene standvlinder. Hij vliegt op allerlei beschutte plaatsen in vrij vochtige graslanden en ruigten tussen midden juni en begin augustus. De soort neemt qua verspreiding niet af, maar wel wat betreft de aantallen. De rups is groen met een markante licht- en donkerbruine tekening op de kop (die op de foto overigens moeilijk te zien is).