Het kalkgraslanddikkopje was tot 1976 een standvlinder die sindsdien uit Nederland is verdwenen. Hij vloog in één, soms twee generatie(s) en leefde vooral op open schrale kalkbodems. Hij werd vooral in Zuid-Limburg waargenomen.