De koninginnenpage is een vrij schaarse standvlinder die in gunstige jaren naar het noorden kan zwerven. Buiten Zuid-Limburg is het Nederlands voorkomen grotendeels bepaald door zwervers. Deze soort leeft in verschillende biotopen, waaronder ruderaalterreintjes en kruidenrijke graslanden. Hij vliegt in twee generaties tussen eind april en eind augustus. De rups is eenvoudig te herkennen aan de markante groen, zwart en oranje tekening, maar de jongere rupsen zijn zwart met wit gekleurd en lijken op vogelpoepjes.