Het verborgen boswitje is pas recentelijk als soort herkend en is bijzonder moeilijk van het boswitje te onderscheiden. Het is een verdwenen onregelmatige standvlinder die vooral in Zuid-Limburg is gevonden.