De citroenvlinder is een algemene standvlinder. Hij leeft op allerlei plaatsen waar de waardplanten wegedoorn en sporkehout groeien. Hij vliegt in één generatie van begin juli tot begin juni van het volgende jaar. De rups is groen met een lichte streep over de flank. Onder deze streep is hij groen, daarboven blauwgroen gekleurd.