Het klaverblauwtje is een sinds 1974 verdwenen standvlinder, maar geregeld worden nog zwervers gezien. Deze soort kwam vroeger verspreid voor in het zuiden en oosten van het land en leefde in droge, matig schrale graslanden. Hij vloog in twee generaties, de eerste van begin mei tot eind juni, de tweede van begin juli tot eind augustus. De rups is groen met enkele dunne donkere lijntjes en heeft een zwarte kop.