Het veenhooibeestje is een uiterst zeldzame standvlinder die nu alleen nog in of nabij Drenthe voorkomt, maar vroeger veel algemener was. Hij leeft bij hoogvenen en -veentjes en vliegt in één generatie tussen begin juni en midden juli. De rups is groen met een donkere rugstreep en op de flanken lopen duidelijke lichte strepen.