De moerasparelmoervlinder is sinds 1982 verdwenen; vroeger kwam deze soort op veel plaatsen in Nederland voor. Hij vloog in één generatie tussen midden mei en midden juni.