Het verging de zweefvliegen niet heel anders dan veel andere diergroepen. Het was Carolus Linnaeus (1707-1778) - de ‘vader’ van de taxonomie - die met zijn soortbeschrijvingen een start maakte met de herkenning van deze insecten. De kennis over herkenning, verspreiding en ecologie van zweefvliegen is sindsdien sterk gegroeid. Dit hoofdstuk zet uiteen hoe gedurende de afgelopen twee eeuwen de belangrijkste ontwikkelingen in het onderzoek zijn verlopen, met name in Nederland. Vervolgens komt het zweefvliegenproject aan bod, dat de historische en recente Nederlandse onderzoeksgegevens heeft gebundeld. Al deze gegevens zijn verwerkt in een overzichtelijke databank, die de basis vormt voor dit deel van de serie Nederlandse Fauna.