De voorgaande hoofdstukken geven misschien de indruk dat de Nederlandse zweefvliegenfauna een statisch geheel is. Dat is niet het geval. De fauna verandert door de jaren heen. Niet alleen breiden bepaalde soorten hun areaal uit terwijl dit bij andere inkrimpt, ook verschijnen en verdwijnen er soorten. Dit hoofdstuk beschrijft hoe de Nederlandse zweefvliegenfauna gedurende de afgelopen honderdvijftig jaar is veranderd. De eerste twee delen zijn beschrijvend van aard: wat is er nu daadwerkelijk veranderd en welke soorten zijn bedreigd? Het derde deel probeert de veranderingen in de zweefvliegenfauna te verklaren met factoren die in de Nederlandse natuur een rol spelen, zoals schaalvergroting van het landschap, veranderingen in de bossen en klimaatverandering. Tot slot worden beheermaatregelen voor zweefvliegen beschreven en komt de mogelijke rol van zweefvliegen als indicatorsoorten aan bod.