Wereldwijd zijn zo’n honderdtwintigduizend soorten vliegen en muggen bekend, waarvan ongeveer zesduizend soorten zweefvliegen. Om in die veelheid aan soorten orde te herkennen worden ze ingedeeld op basis van hun onderlinge verwantschappen en evolutionaire ontwikkeling. Beide onderwerpen komen in dit hoofdstuk aan de orde. Een belangrijk onderdeel van dit hoofdstuk vormt de systematische naamlijst van de Nederlandse zweefvliegen. Deze lijst laat de Nederlandse soorten zien in een rangschikking volgens de huidige opvattingen over verwantschappen. De lijst wordt ingeleid door een overzicht van naamsveranderingen uit het verleden, verwachtingen hierover voor de toekomst en een verklaring van de wetenschappelijke genusnamen.