Titels met een of twee auteurs zijn alfabetisch en op jaar geordend. Titels met meer dan twee auteurs volgen hierop in chronologische volgorde. In de tekst wordt naar een titel met twee auteurs verwezen met Auteur1 & Auteur2 (2003), naar titels met meer auteurs met Auteur1 et al. (2003). Meer titels van dezelfde auteur(s) per jaar worden voorzien van a, b etc.