Dit boek vormt de weerslag van tientallen jaren (veld)onderzoek aan amfibieën en reptielen in Nederland. Het is de opvolger van de Atlas van de Nederlandse reptielen en amfibieën (Bergmans & Zuiderwijk 1986). Deze atlas vormde een zeer belangrijke stimulans om gerichter verspreidingsgegevens te verzamelen en toegepast onderzoek aan deze diergroepen te verrichten. Hoewel amfibieën en reptielen veelal niet als aantrekkelijke en aaibare dieren worden beschouwd, kunnen ze rekenen op een sterk toegenomen belangstelling, zowel in het natuurbeleid als in het natuurbeheer. Mede door de uitgave van deze nieuwe atlas brengt ravon de ‘koudbloedigen’ ook bij een groter publiek onder de aandacht. Wij hopen dat u als lezer een even warm gevoel voor deze koudbloedige, kruipende dieren krijgt als wij!