Om over soorten te kunnen praten, is een systematische en eenduidige indeling en een gedetailleerde beschrijving van soorten noodzakelijk. Door een soort met één wetenschappelijke naam aan te duiden, kan er ook met anderstaligen over gecommuniceerd worden. De systematiek oftewel taxonomie is de tak van wetenschap die zich, naast het bestuderen van verwantschappen, hiermee bezighoudt. Nadat soorten zijn beschreven en hun verspreiding voldoende in kaart is gebracht, kunnen verantwoorde uitspraken worden gedaan over de diversiteit van bijvoorbeeld amfibieën en reptielen wereldwijd, maar ook in beperktere regio’s.