Het voor deze atlas gebruikte databestand omvat 451.710 goedgekeurde waarnemingen. Daarvan is 60 procent afkomstig uit de periode 1996 -2007, de periode die in deze atlas wordt aangeduid als de ‘huidige’ verspreiding. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de totstandkoming van het bestand, de uitgevoerde controles, de betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens en de volledigheid van de verspreidingsbeelden.