In Nederland bestaat een lange traditie in het inventariseren en onderzoeken van amfibieën en reptielen. Ook lopen er sinds 1994 en 1997 monitoringsprojecten voor beide diergroepen. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van methodieken om onderzoek uit te voeren en worden specifieke eigenaardigheden in het gedrag van soorten besproken, die het waarnemen bemoeilijken of vergemakkelijken. Verder is aangegeven welke materialen nodig zijn.