In de soortbeschrijvingen komen de 23 inheemse soorten amfibieën en reptielen aan bod, evenals de zeeschildpadden die zo nu en dan op onze kust belanden. Daarnaast zijn teksten opgenomen over enkele exoten die in Nederland zijn geïntroduceerd.