De vuursalamander is een landsalamander met een opvallend en onmiskenbaar kleurpatroon, dat bestaat uit een zwarte grondkleur met daarop gele vlekken en strepen. De vuursalamander komt in Nederland uitsluitend in Zuid- Limburg voor, maar is waarschijnlijk tot in de eerste helft van de twintigste eeuw ook in de Achterhoek aanwezig geweest. Deze soort leeft vooral in landschappen waarin een mozaïek van droog tot vochtig hellingbos, nat bronbos en bronnen en bronbeekjes aanwezig is. De vuursalamander is de enige vertegenwoordiger van de groep van landsalamanders in Nederland. Anders dan bij de watersalamanders worden geen eieren maar larven ter wereld gebracht.