De Alpenwatersalamander is met zijn ongevlekte, feloranje buik en donkere bovenzijde gemakkelijk herkenbaar. De meeste vindplaatsen liggen in Noord-Brabant en Limburg. Daarnaast zijn populaties aanwezig in Drenthe, Gelderland en Zeeland. De verspreiding is beperkt tot zand- en leemgronden. De noordwestgrens van het areaal loopt door Nederland. De soort geldt als weinig kritisch. In allerlei wateren vindt voortplanting plaats. De landhabitat omvat voornamelijk allerlei typen loofbos. De Alpenwatersalamander is in ons land niet bedreigd.