De kamsalamander is de grootste watersalamander van Nederland. Mannetjes zijn in het voorjaar goed te herkennen aan de indrukwekkende kam op hun rug en staart, waaraan de soort zijn naam dankt. De kamsalamander komt vooral voor in de wat diepere en licht voedselrijke, niet verzuurde wateren op landgoederen, in beekdalen en in het rivierengebied. De landhabitat bestaat uit loofbossen en kleinschalige cultuurlandschappen, vooral op zand- en rivierkleigronden. De kamsalamander is in Nederland als ‘kwetsbaar’ opgenomen op de Rode Lijst.