De vinpootsalamander is de kleinste salamander van Nederland. Mannetjes zijn in het voorjaar goed te herkennen aan de zwemvliezen tussen de tenen van de achterpoten en het draadvormige uiteinde van de staart. Vrouwtjes zijn moeilijker te herkennen vanwege de sterke gelijkenis met vrouwtjes van de kleine watersalamander. De verspreiding beperkt zich tot Noord-Brabant en Limburg. De soort vertoont een opvallende binding met hoger gelegen, voedselarme horsten en ontbreekt vrijwel geheel in slenken. De vinpootsalamander komt vooral voor in voedselarme wateren. Als landhabitat gaat de voorkeur uit naar bos. De soort geldt in Nederland als kwetsbaar en is daarom opgenomen in de Rode Lijst.