De knoflookpad dankt zijn naam aan de lichte geur van knoflook die de dieren kunnen afgeven. De soort heeft een grote graafknobbel aan de achterpoot, een verticale pupil en een relatief gladde huid met daarop een markant kleurenpatroon in bruintinten met soms verspreide rode puntjes. De larve van deze soort kan bijzonder groot worden. Deze pad behoort in Nederland tot de zeldzaamste amfibieën. De meeste vindplaatsen liggen in Drenthe, Overijssel en Gelderland. In Noord-Brabant en Limburg is de soort zeldzaam geworden. Er zijn nog maar circa 45 uurhokken uit de laatste 15 jaar bekend, maar dit aantal daalt nog steeds. Minstens even belangrijk als de kwaliteit van het voedselrijke voortplantingswater, is de kwaliteit en nabijheid van de landhabitat in de vorm van rulle zandige bodems waar de soort zich goed kan ingraven.