De gewone pad is een van de algemeenste amfibieën van Nederland. Het is een relatief grote en zwaar gebouwde pad met een wrattige huid. De soort komt in alle provincies voor, maar ontbreekt op de meeste Waddeneilanden. De gewone pad is niet kritisch wat betreft de habitat. De soort kan zich zelfs, als een van de weinige amfibieën, succesvol voortplanten in wateren met hoge visdichtheden. De voorjaarstrek in maart is vaak zo massaal dat er elk jaar veel media-aandacht voor is. Ook het aan land komen van grote aantallen juvenielen (‘paddenregens’) kan spectaculair zijn.