De boomkikker is een van de kleinere soorten kikkers in Nederland en de enige soort die veel klimt. Door de heldergroene rugkleur, de hechtschijfjes aan de vingers en tenen en de gladde huid is hij gemakkelijk te herkennen. De noordwestgrens van het areaal loopt door ons land. Grote aaneengesloten leefgebieden komen voor in de Achterhoek en Twente. Daarnaast bevinden zich belangrijke vindplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant en Limburg. In Drenthe rest nog één klein leefgebied. De verspreiding is vrijwel beperkt tot de hogere zandgronden. Voortplanting vindt plaats in visvrije, zonnig gelegen en matig voedselrijke wateren. Als landhabitat zijn vooral zonnig gelegen zoomen mantelvegetaties, vegetaties van meerjarige kruiden en struwelen van belang. De boomkikker is in Nederland een bedreigde soort.