De bruine kikker is een van de algemeenste amfibieën. Vrijwel alle landschapstypen worden door deze soort bevolkt. Ook wat betreft de voortplantingswateren is hij niet kritisch. Deze variëren van zeer klein tot groot en van stilstaand tot licht stromend. De soort zet in het vroege voorjaar in een heel korte periode het dril af, waardoor op het einde van de lente al volop jonge dieren kunnen rondlopen. De bruine kikker is in ons land zeer ruim verspreid en niet bedreigd.