Het groene kikker-complex omvat twee soorten, poelkikker en meerkikker, en een hybride, de bastaardkikker. De drie groene kikkers zijn van elkaar te onderscheiden door een combinatie van kenmerken. Daarbij is de vorm en de grootte van de metatarsusknobbel het meest bruikbare kenmerk. Groene kikkers worden in een grote verscheidenheid aan watertypen aangetroffen. De poelkikker komt vooral voor op de hoge zandgronden van Zuid- en Oost-Nederland en de meerkikker op klei- en veengronden in West- en Noord- Nederland. De bastaardkikker wordt in heel Nederland aangetroffen.