De meerkikker is de grootste Nederlandse kikkersoort. De wetenschappelijke naam ridibunda verwijst naar de kenmerkende lachende roep. Het is bij uitstek een polderkikker. De soort heeft een voorkeur voor voedselrijke, rijk begroeide wateren in laagveen- en kleigebieden in vooral Westen Noord-Nederland. Dit kan variëren van kleine slootjes tot de oeverzone van grote meren. De meerkikker is in ons land regionaal algemeen en niet bedreigd.