De zandhagedis is een robuust gebouwde hagedis waarvan vooral de mannetjes in het voorjaar en de zomer opvallen door de groene kleur op hun flanken. Zandhagedissen komen voor in de duinen, op enkele Waddeneilanden en op de pleistocene zandgronden in het oosten, midden en zuiden. De soort bevolkt warme en droge gebieden in duinen en op heides. De vrouwtjes leggen hun eieren in het zand, die vervolgens uitgebroed worden door zonnewarmte.