De muurhagedis is een slanke, snelle hagedis met een variabele tekening. De zeldzaamste hagedis van Nederland bereikt in Maastricht de noordgrens van zijn areaal. Zijn habitat wordt hier gevormd door steenachtige substraten, zoals op de zon geëxponeerde muren en spoorwegen. Door ontmanteling van de vestingwerken en door muurhagedisonvriendelijke restauraties was de soort erg zeldzaam geworden. Door muurhagedisvriendelijk beheer en opeenvolgende warme zomers is de achteruitgang van de soort de laatste tien jaar omgebogen in een vooruitgang. De totale populatiegrootte is inmiddels gegroeid naar circa 700 dieren in 2007. De populaties staan echter nog steeds onder druk, door onder meer plaatselijk uitblijvend beheer en geplande ruimtelijke ontwikkelingen binnen het leefgebied.