De gladde slang is een relatief kleine, niet giftige en eierlevendbarende slang. Zijn ongekielde schubben zorgen voor een glad en glimmend uiterlijk. De soort komt voor in heide, open bos en hoogveen en is, op de muurhagedis na, de sterkst bedreigde reptielensoort van Nederland. Lang is gedacht dat de gladde slang een strikte reptieleneter is. Gebleken is echter dat in Nederland met name kleine zoogdieren en hun jongen op het menu staan. De gladde slang gold lange tijd als lastig te inventariseren. De laatste jaren is de kennis over de manieren waarop deze slang geïnventariseerd kan worden echter sterk toegenomen, met grotere aantallen waarnemingen tot gevolg.