Meer dan enig ander reptiel in ons land is de ringslang gebonden aan water. Het is een grote, goed herkenbare slang met een gele en zwarte ring achter de kop. Deze vrij algemene soort komt hoofdzakelijk voor in waterrijke gebieden boven de grote rivieren. De aanwezigheid van hogere gronden is een voorwaarde voor haar aanwezigheid. De ringslang wordt soms zwervend buiten haar oorspronkelijke leefgebied aangetroffen en kan goed nieuwe leefgebieden koloniseren. Ze eet voornamelijk amfibieën en zet haar eieren af op warme, vochtige plekken.