Begin 1999 werd voor het eerst melding gemaakt van een ‘kamsalamander met een felgele rugstreep’. Een jaar later bleek dat een nieuwe exoot, de Italiaanse kamsalamander, zich in Nederland had gevestigd. Van nature komt deze soort voor in de zuidelijke Alpen, Italië en op de Balkan. Deze soort lijkt sterk op de inheemse kamsalamander. De Italiaanse kamsalamander is momenteel bekend van meerdere uurhokken op de Veluwe.