De roodwangschildpad is een sterk aan water gebonden soort die inheems is in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Het opvallendste kenmerk is het kleurpatroon van de kop en dan vooral de brede oranjerode streep. In Nederland worden drie ondersoorten van Trachemys scripta aangetroffen, waarvan de roodwangschildpad T. scripta elegans de bekendste en nog steeds de algemeenste is. Dit dier is in grote aantallen als huisdier in Europa en ook in Nederland ingevoerd. Vanwege potentiële bedreiging van de Europese fauna en flora is in 1997 de import in de Europese Unie gestopt. Daarna zijn voornamelijk verwante (onder)soorten geïmporteerd en uitgezet. De in Nederland losgelaten dieren blijken meerdere jaren te overleven, maar succesvolle voortplanting is hier nooit vastgesteld. Wel zijn sinds 2000 waarnemingen bekend van roodwangschildpadden die in de vrije natuur eieren leggen; deze komen echter niet uit.