In het voorjaar van 2001 hebben de weidevogelbeschermers van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland waarnemingen verzameld over ht voorkomen van rugstreeppadden in Waterland. Dat er her en der rugstrepen zaten was al bekend. Maar recente gegevens waren schaars. Dankzij de weidevogelbeschermers weten we nu echter weer wat meer over het voorkomen van de rugstreeppadden in Waterland.